CENTİLMENLİK PROTOKOLÜ

Dernekler Kanununa uygun olarak kurulan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Kulüp Tescili alan ve Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi olan kulübümüz; Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilcisinin Koordinatörlüğünde yapılan toplantılarda konuşulan sorunlar, etik değerleri, dernek ve kulüp olarak uymamız gereken yasa, yönetmelikler ve diğer mer’i mevzuat konularında birlikte hareket edebilmek ve bu güç birliğini sahadaki sıkıntılarımızı çözebilecek enerjiye dönüştürebilmek adına aşağıdaki kararlara imza atmıştır.

  • Kulüplerin her türlü faaliyetlerinin uygulamadaki mevzuata uygun olarak düzenlenmesinden yöneticiler sorumludur. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığının ve onun adına hareket eden İzmir ilindeki Temsilcisinin talimatlarına kulüpler uymak zorundadır. Kural ve talimatlara uygun hareket etmeyen, yıl içinde üçten fazla toplantılara katılmayan, fevri davranan kulüp uyarılır ve devamı halinde bu hususta hazırlanacak tutanak ile federasyona ulaştırılır ve hakkında disiplin işlemleri başlatılır.
  • Tüm sportif kulüp etkinliklerinde, alkollü içecekler ile her türlü uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kullanılması temin edilmesi, bulundurulması ya da satılması yasak olup bu durumunun tespiti halinde ilgili kulüp yönetimi hakkında hazırlanacak tutanak ile federasyona ulaştırılır ve hakkında disiplin işlemleri başlatılır. Gerekli görüldüğü takdirde emniyet birimlerine ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne de gerekli ihbarlar yapılır.
  • Kulüplerin sportif tüm etkinlikleri, TDF’den onay ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden izinler alındıktan sonra gerçekleşecektir. Yasaklı dağlara kaçak girişler yapılamayacaktır. İzin verilen etkinlik bölgesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve TDF İzmir İl Temsilciliğine bilgi verilmeksizin değiştirilmeyecektir.
  • Kulüplerde TDF faaliyetine, müsabakalara ve spor tırmanış yarışmalarına katılan sporcular ile yüksek dağlara giden sporcuları güncel lisanslı olmak zorundadır. Sadece Doğa yürüyüşlerine katılan üyeler için Spor Kartı çıkartılması yeterlidir.
  • Lisanslı bir kulüp sporcusunun başka bir kulübün 3000 metre üstü tırmanış ya da TDF faaliyetlerine katılmak istemesi durumunda, Kulüp sporcuya yazılı izin verecek, diğer kulüpte bu yazılı izni görmeden faaliyete sporcuyu kabul etmeyecektir. Doğa yürüyüşleri için böyle bir izne gerek olmayacaktır.
  • Sosyal Medya vb. mecralarda örgütlenen Kulüp dışı Yürüyüş Grubu benzeri oluşumların, yaptığımız spora ve Dağcılık Camiasına getirdiği zararlar dikkate alınarak bunlarla hep birlikte mücadele edilecek, tespitleri için TDF İzmir İl Temsilciliğine destek verilecek ve belgeleri ile birlikte TURSAB, Maliye Bakanlığı gibi gerekli kurumlara şikayetler gerçekleştirilecektir.
  • Daha temiz bir camia tesisi amacı için, Kulüplerde ahlaki ve sporcu kurallarına uymayıp uzaklaştırılan kişiler ile ilgili TDF İzmir İl Temsilciliği kanalı ile tüm kulüplere bilgilendirmeler yapılacaktır.
  • Dağlara, doğaya ve o alanların gerçek sahiplerine saygı göstermek, atık bırakmamak, bilgi ve beceriyi aktarmak gibi konularda UIAA Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Birliğinin yayınlamış olduğu; “UIAA – Tırmanıcının Manifestosu” , “UIAA – Dağ Etikleri Bildirgesi” ve “UIAA – Katmandu Bildirgesi” bu protokolün ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm kulüp ve sporcular uymakla yükümlüdür.
X